Đóng gói, xếp / dỡ và vận chuyển

Đóng gói, xếp / dỡ và vận chuyển

Đóng gói, xếp / dỡ và vận chuyển

Đóng gói, xếp / dỡ và vận chuyển

 

5. Đóng gói, xếp / dỡ & di chuyển

 

 

 

o Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về nhiều loại pallet / thùng hàng: kích thước, trọng lượng hàng hóa phù hợp với từng loại máy móc cụ thể (đến 50 tấn / máy)
 
 
 
o Có sẵn phương pháp nhồi / dỡ hàng hóa, hàn giấy bạc, đóng gói chân không vào pallet / hộp gỗ.
 
 
 
o Di chuyển máy móc trong nhà máy bằng cần trục / xe nâng / kích .. & các thiết bị chuyên dụng khác.