Vận tải đường bộ nội địa & Dịch vụ khai thuê hải quan

Vận tải đường bộ nội địa & Dịch vụ khai thuê hải quan

Vận tải đường bộ nội địa & Dịch vụ khai thuê hải quan

Vận tải đường bộ nội địa & Dịch vụ khai thuê hải quan

 

3. Vận tải đường bộ nội địa & Dịch vụ khai thuê hải quan

 

Vận tải đường bộ nội địa

 

o Giao từ kho đến kho

o Cảng biển / Sân bay đến tận nơi & bến đỗ

o Dịch vụ vận tải hàng hóa LCL / FCL / hàng rời

o Giải pháp cho hàng hóa quá khổ, quá trọng lượng

 

 

Dịch vụ tư vấn và thông quan lô hàng:

 

o Giấy phép đại lý hải quan được cấp  số. …

o Tư vấn luật và quy định hải quan thực hiện đúng ngay từ ban đầu. Chúng tôi hiểu rằng thông quan chỉ là một mắt xích trong chuỗi, chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng các thủ tục sau thông quan: 1-2-3-4-5 năm.

o Miễn thuế: áp dụng miễn thuế ở đâu-khi-nào-như thế nào và các ưu đãi thuế khác

o Miễn thuế: ở đâu - cái gì - khi nào - ai - làm thế nào để áp dụng miễn thuế và các ưu đãi thuế khác.

o Thông quan hàng ngày đối với tất cả các loại hình xuất nhập khẩu: thương mại, phi mậu dịch, nhập khẩu tài sản cố định, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, gia công, tạm nhập, tạm xuất. Thông quan nhanh cho các lô hàng khẩn cấp.

o Dịch vụ tại bàn: Nhân viên của chúng tôi làm việc tại văn phòng của khách hàng với tư cách là người đại diện cho khách hàng với sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi. Linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và đảm bảo thông tin cho khách hàng.

o Gặp gỡ trực tiếp khách hàng: Đối với những dự án quan trọng, nếu khách hàng muốn trao đổi trực tiếp với Hải quan về vấn đề của họ, chúng tôi luôn có thể sắp xếp một cuộc gặp chính thức để các bên có thể gặp nhau.