Khách hàng chính

KHÁCH HÀNG CHÍNH

- CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ SUMIDEN VIỆT NAM

- CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER (BẮC NINH)

- CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

- CÔNG TY TNHH NHẬT LINH

- COCA COLA

- CÔNG TY TNHH SENTEC HÀ NỘI

- CÔNG TY TNHH ICHIMENS VIỆT NAM

…