Năng lực
Với hơn 10 (mười) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, chúng tôi đã xây dựng nhiều loại hình dịch vụ và hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.
 
- Vận chuyển đường biển quốc tế và nội địa cho FCL và LCL với tần suất hàng tuần
 
- Vận chuyển hàng không quốc tế & nội địa với tần suất cao
 
- Khai thuê hải quan và các dịch vụ liên quan: kiểm soát, C / O, kiểm dịch, khử trùng, hợp pháp hóa lãnh sự, khai báo hóa chất…
 
Theo quyết định không. 2135 / QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan cấp ngày 14/07/2016
 
- Dịch vụ kho bãi tiêu chuẩn và các dịch vụ gia tăng như phân phối, đóng gói, bốc dỡ và di chuyển hàng hóa / máy móc…
 
- Đội ngũ xe tải thuộc sở hữu của chúng tôi bao gồm một số xe tải thường, xe container và xe tải thấp có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng từ hàng lẻ, hàng FCL đến hàng rời.
 
Theo giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe tải số. 783 / GPKDVT do Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp lần 2 ngày 26/11/2015
 
- Vận tải đường bộ xuyên biên giới từ / đến Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia
 
Theo Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Lào số. 165/2013 / GPQT, cấp ngày 13 tháng 12 năm 2013
 
Theo Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia số. 10/2015 / GPQT, cấp ngày 01 tháng 12 năm 2015
 
- Hệ thống quản lý ISO 9001: 2000
 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký số. W0649 được phát hành vào ngày 03 tháng 11 năm 2016.
 
- Hệ thống kiểm tra GPS để dễ dàng kiểm soát đội xe tải
 
Thẩm quyền giải quyết:
 
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số. 0102226870 ngày 19 tháng 4 năm 2007
 
2. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe tải số. 783 / GPKDVT do Sở GTVT Hà Nội cấp
 
3. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Lào số. 165/2013 / GPQT
 
4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia số. 10/2015 / GPQT
 
5. Giấy chứng nhận đăng ký số. W0649 được phát hành vào ngày 03 tháng 11 năm 2016.
 
6. Quyết định số. 2135 / QĐ-TCHQ do Tổng cục hải quan cấp
 
7. GPS